SWEETWOODS projektist laekuvad esimesed tonnid uudset ligniini ja puidusuhkruid

SWEETWOODS projekt on saavutanud oma esimesed vahe-eesmärgid – kõrge puhtusastmega ligniini ja puidusuhkrute tootenäidised on nüüd saadaval tonnides, et katsetada nende kasutamist uutes väärtusahelates.

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte (BBI JU) rahastatud puidu väärindamise projekt SWEETWOODS on nüüd valmis saatma välja tonnides kõrge puhtusastmega „near native“ ligniini ja puidusuhkrute tootenäidiseid. Projekti juhtpartner Graanul Biotech teatas, et projekti esimese etapi ehitustööd viidi lõpule 2020. aastal ning alanud on teise etapi ehitustööd, mille raames rajatakse võimalused hüdrolüüsiks, separeerimisprotsessideks ja ligniini kuivatamiseks. Graanul Biotechi hinnangul on uudse ligniini ja suhkrute tööstuslik toodang katsetehasest saadaval 2022. aasta viimases kvartalis.

SWEETWOODSi uudsel puidu osadeks lõhustamise ehk fraktsioneerimise tehnoloogial põhinevas katsetehases kasutatakse jätkusuutlikku lehtpuidu biomassi, et demonstreerida tööstuslikus mastaabis, kuidas on võimalik kasutada uudset eeltöötlustehnoloogiat koos uuenduslike ensümaatiliste lahendustega, et toota kvaliteetset ligniini ja puidusuhkruid. Selle ainulaadse tehnoloogia abil muudetakse 90% lehtpuidust ligniiniks ja suhkruteks, mida saab kasutada toormena biomaterjalide ja biokemikaalide tootmiseks ning seeläbi  luua uusi väikese ökoloogilise jalajäljega biopõhiseid väärtusahelaid.

„Kogu fraktsioneerimisprotsess tuleb veel panna proovile ööpäevaringse täismahus tootmise kontekstis, kuid esialgse jõudluskontrolli tulemused on olnud paljutõotavad, kuna toodang oli spetsifikatsioonidele vastav ja kvaliteetse koostisega. See tähendab, et oleme rajanud tugeva aluse, et luua lähiajal võimekus toota jätkusuutlikke tooraineid uudsete biomaterjalide ja biokeemiatoodete tootmiseks tööstustes, mis traditsiooniliselt on baseerunud fossiilsel toorainel,“ ütles Graanul Biotechi teadus- ja arendusjuht dr Peep Pitk.

Kõrge puhtusastmega ligniini ja puidusuhkrute hindamine

Projekti SWEETWOODS üks eesmärkidest on luua turg ligniini ja suhkrute põhiste platvormkemikaalide jaoks. Termoplastseid komposiitmaterjale ja segusid arendav ning tootev konsortsiumipartner Tecnaro kinnitab, et projekti SWEETWOODS raames toodetud kõrge puhtusastmega ligniini on võimalik kasutada biokomposiidi tootmisel tavapärase ligniini asendajana, võimaldamaks paremat toote kvaliteeti ja lõhna puudumist.

„Esimeste katsete positiivsed tulemused näitavad, et uudne kõrge puhtusastmega ligniin võimaldab Tecnarol siseneda suurema väärtusega turgudele ja saada konkurentsieeliseid nii jätkusuutlikkuses kui ka jõudluses,“ ütles Tecnaro esindaja dr Michael Schweizer. Tecnaro tooteperekonda kuulub 100% taastuvast toorainest valmistatud ja biolagunev ARBOFORM®.

Konsortsiumi liige Recticel on koostöös SWEETWOODSi partneritega praegu laboratoorselt hindamas, millised (depolümeriseeritud) ligniini tüübid sobivad kõige paremini kasutamiseks isolatsiooniplaatide jäigas vahtmaterjalis. Kõige sobivamate kandidaatide tootmist suurendatakse ja neid uuritakse edasi pooltööstuslikus kontekstis.

Kolmas konsortsiumi partner Global Bioenergies on edukalt suurendanud puidujääkidest saadud suhkrutel põhineva bio-isobuteeni tootmist. Ettevõte panustab ka taastuvatel ressurssidel põhinevate kosmeetikatoodete turustamisse, olles registreerinud esmakordselt EL-is  suhkrutest toodetud isobuteenil põhineva kosmeetikas kasutamiseks mõeldud põhikoostisaine.

SWEETWOODSi projekti oluline osa on hinnata SWEETWOODSi tehase, lähteainete ja väljatöötatud toodete keskkonnamõju ja sotsiaal-majanduslikku mõju. Konsortsiumi liige 2B on tegelenud kogu puidu fraktsioneerimise protsessi olelusringi hindamisega, et arvutada välja protsessi väljundite ehk suhkrukontsentraatide ja ligniini keskkonnamõju. Tänu olelusringi hindamisele on tuvastatud fraktsioneerimisprotsessi keskkonnaalased rõhupunktid, millele protsessi optimeerimise kontekstis keskenduda. Olelusringi hindamise tulemusi võrreldakse praegu teiste biorafineerimisprotsesside ja -toodetega, et saada arvuline hinnang SWEETWOODS fraktsioneerimise tehnoloogia keskkonnamõju kohta.

Graanul Biotechi juhitud SWEETWOODSi konsortsium hõlmab järgmisi uuendusmeelseid partnereid: Global Bioenergies, Tecnaro, Armacell, Recticel, MetGen, 2B Srl ja Spinverse.

Projekti SWEETWOODS on finantseeritud toetuslepingu nr 792061 raames Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Horisont 2020“.