SOMO aruanne ei leidnud reaalseid rikkumisi

SOMO aruanne maalib Eesti metsandussektorist ja biomassi varumisest eksitava pildi, esitades valitud tähelepanekud kestlikkuse nõuete rikkumisena, ehkki ühelgi aruandes käsitletud juhtudest ei leitud…

Profundo aruanne jätab olulised seisukohad tähelepanuta

Profundo aruandes puuduvad ekspertrühmade, akadeemiliste ringkondade ja valitsuse olulised seisukohad ning seetõttu ei anna see olukorrast objektiivset ülevaadet. Eesti metsamaa suureneb ning kogu…

Graanul Investi 2020. aasta säästlikkuse aruanne ja majandusaasta tulemused

Graanul Invest avaldas 30. juunil 2021 oma 2020. aasta säästlikkuse aruande ja majandusaasta tulemused. Ühtlasi tutvustas grupp muutunud struktuuri koos brändi uuendusega. 2020….

SWEETWOODS projektist laekuvad esimesed tonnid uudset ligniini ja puidusuhkruid

SWEETWOODS projekt on saavutanud oma esimesed vahe-eesmärgid – kõrge puhtusastmega ligniini ja puidusuhkrute tootenäidised on nüüd saadaval tonnides, et katsetada nende kasutamist uutes…

Kampaaniad, mis seavad kahtluse alla biomassi kasutamise energia tootmiseks, eiravad olulisi fakte

Osa käimasolevaid meediakampaaniaid ja -väljaandeid kahtleb puitmassi kasutamises taastuvenergia tootmiseks, kuid paljud neist ei arvesta tegeliku metsanduspraktika ja bioenergia süsteemidega, teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA)….

Euroopa Komisjoni aruanne kinnitab bioenergia positiivset mõju kliimale ja liigirikkusele

25. jaanuaril 2021 avaldatud Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne kinnitab, et bioenergial on oluline roll kahe 21. sajandi peamise keskkonnakriisi – liigirikkus ja kliima –  lahendamises…