SEB, Graanul Invest ja Swedbank toetavad teaduskooli kaudu noorte arenguvõimalusi

AS SEB Pank, AS Graanul Invest ja AS Swedbank – investeerivad Eesti tulevikku 145 000 eurot, et pakkuda Tartu Ülikooli teaduskooli kaudu pikaaegset tuge põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste arenguvõimaluste edendamiseks. Ettevõtete toel luuakse uus e-õppekeskkond, võimaldatakse suuremale hulgale õpilastele ekprerimentaalõpet uurimislaborites, uuendatakse ja digiteeritakse õppematerjale, arendatakse õpikodasid ja premeeritakse parimaid õpilasi.

„Nii suuri erainvestorite toetusi pole teaduskoolil oma 54-aastase tegevusaja jooksul enne olnud. Mul on siiralt hea meel, et ettevõtjad näevad vajadust panustada Eesti õpilaste haridusse ja aitavad kaudselt kaasa andekate noorte leidmisele ja arendamisele. Usun, et kõik uuendused, mida me lähima viie aasta jooksul oma tegevuses juurutame, tõstavad kooli täiendusõppe hoopis uuele tasemele ja motiveerivad õpilasi õppetegevuses veelgi aktiivsemalt kaasa lööma,“ sõnas Tartu Ülikooli teaduskooli direktor Riin Tamm.

Iga ettevõte toetab teaduskoolis kindlat tegevust või suunda.

SEB Panga toel avati täna e-õpikeskkond, kus teaduskool pakub e-õppe kvaliteedimärgi saanud kursusi matemaatika, keemia, bioloogia, füüsika, sotsiaalteaduste ja kunstide valdkonnast. Lisaks hakkavad seal toimuma internetipõhised võistlused, nagu Kobras, Pulsar, Spekter ja Kiil. Pank ise pakub kooliõpilastele videokursusi rahatarkuse, ettevõtluse, investeerimise ja innovatsiooni valdkonnast.

Graanul Invest panustab loodusteaduste ja puidukeemia süvaõppe pikaajalisse arendamisse, et suurendada noorte teadlikkust selle valdkonna võimalustest. Toetussummadest saavad jõudu põhikooli bioloogiaolümpiaad, loodusteaduste olümpiaad ja teaduskooli uurimislabor, kus toimub loodusainete integreeritud õpe. Toetus lubab arendada eksperimentaalülesannete komplekte puidutehnoloogia valdkonnas ja loob noortele võimaluse kohtuda ekspertidega. Ühtlasi hakatakse rahvusvahelistelt võistlustelt medalitega naasvaid õpilasi tunnustama Graanul Investi stipendiumiga.

Swedbank toetab loodus- ja täppisteaduste populariseerimist, edendades teaduskooli füüsika, keemia ja bioloogia õpikodasid. Need on oma olemuselt eksperimentidel põhinevad kursused, mis tuuakse koos vahendite ja seadmetega koolidesse või noortekeskustesse. Panga toel täiendatakse kursuste sisu nüüdisaegsete teemadega. Näiteks töötatakse välja taastuvenergeetikat käsitlev õppeprogramm ja luuakse tuumafüüsika katsekomplekt. Täiendust saavad ka õpikodade vahendid, näiteks bioloogia õpikotta soetatakse uued mikroskoobid.

„SEB, Graanul Investi ja Swedbanki panus on tulevikuinvesteering, mille viljad ilmnevad alles aastate pärast, kui praegused õpilased ülikooli astuvad ja oma erialavaliku teevad. Loodan, et eeskuju sütitab teisigi ettevõtteid paremat homset looma,“ sõnas Tamm.