Puit saab kohaliku keskkonnasõbraliku kütusena asendada Vene gaasi

Kohalik puit aitaks vähendada sõltuvust Vene gaasist, ning sellekohase pöördumise tegi Eesti Erametsaliit sel nädalal Eesti ministritele. Ka meediast on viimastel päevadel läbi jooksnud teema, et Vene gaasist tuleb kiiremas korras loobuda ja majanduslikud suhted üleüldises plaanis ümber hinnata. On positiivne, et realistlikud ja kiiresti teostatavad lahendused on olemas. Tänased vaenuliku riigi gaasitarned saab täielikult asendada teiste riikide maardlatest imporditud veeldatud maagaasiga kuid ka kohalike keskkonnasõbralike kütuste, väheväärtusliku puidu ja kodumaise biogaasiga. Maagaasi asendamine energeetilise kütusena väheväärtusliku puiduga ei ole midagi uut. See on vaid 1 inimpõlvega “hästi unustatud vana”, mis kaasaegsel kujul on nii mugavalt automatiseeritud, autonoomne kui ka minimaalsete heitmetega.

Timber.ee keskkonnast leiate pikema arvamusartikli kus Eesti Erametsaliidu, Graanul Investi ning AS Timber esindajad kommenteerivad võimalusi Vene gaasi asendamiseks.

Väheväärtusliku puidu, metsahakke ja küttepuu hindade märkimisväärne tõus, on suurepärane võimalus metsaomanikele tulusalt teostada hooldusraiet või uuendada suure küttepuu osakaaluga metsakinnistud.