Kompaktsed harvesterid on keskkonnasõbralik lahendus metsa hoolduses

Graanul Investi metsaettevõte Valga Puu soetas kaks uue generatsiooni Malwa harvesteri, mis aitavad teha metsahooldustöid varasemast ökonoomsemalt ja jätkusuutlikumalt.

Kompaktsed ja kerged uued harvesterid võimaldavad senisest paremat manööverdamist metsa valgustus – ja harvendusraieteks ning hoiavad ära metsatöödega tekkida võivad maapinna kahjustused muutes metsahoolduse keskkonnasõbralikumaks nii metsa hooldaja kui metsa jaoks tervikuna. Valgustus- ja harvendusraied on metsa kasvamise ja puidu kvaliteedi seisukohast äärmiselt olulised metsatööd.

Malwa harvester on oma mõõtmete juures tubli abimees noore metsa hooldamisel. Valga Puu masinad on varustatud 700 mm laiuste rehvidega, mis lisavad oluliselt kandvust ja haarduvust, aidates seeläbi hoida metsa pinnast. Kui suurte masinatega noorte puude vahel liikumine toob kaasa liialt kahjustusi teistele puudele ja metsamaale, siis uued kompaktsed harvesterid tagavad ligipääsu ja parema materjali väljatuleku eelise. Malwa uudse masina kaal algab tehase andmetel ca 5400 kilogrammist ja masina pikkus on 5–7 meetrit.

Uue generatsiooni harvesterid suudavad oma kompaktse, kuid võimeka lõikepea vahel liigutada metsamaterjali alates 3 cm diameetriga, mis võimaldab harvendust teiste puude kõrval ilma metsa kahjustamata. Harvesteride tootja hinnangul võimaldab kompaktne masin jätta metsa alles 100 kuni 200 kahjustusteta puud hektari kohta rohkem võrreldes suurte metsamasinatega.

Uued masinad on hetkel Valga Puul testimisjärgus, et välja selgitada masina võimaluste piir ning parim vahekord majandatavate metsade ja tasuvuse vahel. Juba esimeste katsetuste järgselt on selge, et efektiivsed uued harvesterid aitavad kaasaegse metsahoolduse viia uuele tasemele. Hästi hooldatud ja harvendatud mets on aga vastupidavam tormikahjustustele ja haigustele ning võimaldab tulevikus saada metsast kõrge väärtusega puitu.