Graanul Investis alustas tööd müügidirektor

Graanul Invest grupil on rõõm tutvustada grupi rahvusvahelist müügidirektorit Mark McConnelli.

Alates 11. septembrist juhib Graanul Investi rahvusvahelist müüki Mark McConnell, omades täit vastutust ettevõtte tooteportfelli ja klientide haldamise eest ning tegeledes strateegilise tee rajamisega uutesse geograafilistesse regioonidesse ning tööstusharudesse. Müügidirektor McConnell töötab tegevjuht Nicholas B. Dottino otseses alluvuses. Mark McConnell hakkab igapäevaselt paiknema Suurbritannias, olles aktiivselt kaasatud Graanul Investi strateegiliste kasvuplaanide realiseerimisse erinevatel kontinentidel. McConnell toob Graanul Investi kaasa muljetavaldava kogemuste pagasi ning teadmised.

“Marki kogemused ja arusaamine puidupõhise biomassi, strateegiliste taastuvate ressursside ja üldise süsinikheite vähendamise osas on meie organisatsiooni juhtimisele väga positiivne lisandus,” ütles Graanul Investi tegevjuht Nicholas B. Dottino.

„Turul hinnatakse kõrgelt meie võimekust ohutult toota kõrgeima kvaliteediga puidugraanuleid, mis on valmistatud vaieldamatult kõrgeimate jätkusuutlikkuse näitajatega, koguste ja tarnekindluse osas väga prognoositaval, stabiilsel ja usaldusväärsel viisil. Marki rolliks saab leida viise kuidas meie väärtuspakkumist erineval moel skaleerida. Oleme väga rõõmsad, et Mark meiega ühines,“ sõnas Nicholas B. Dottino.

Graanul Invest on maailma juhtiv biomassi ja bioenergia tootja. Gruppi kuulub 12 kaasaegset pelletitehast Baltikumis ja USAs ning kuus soojuse ja elektri koostootmisjaama Eestis ja Lätis.

MARK MCCONNELL