Graanul Investi 2020. aasta säästlikkuse aruanne ja majandusaasta tulemused

Graanul Invest avaldas 30. juunil 2021 oma 2020. aasta säästlikkuse aruande ja majandusaasta tulemused. Ühtlasi tutvustas grupp muutunud struktuuri koos brändi uuendusega.

2020. aasta detsembris toimus Graanul Invest grupi restruktureerimise, mille käigus jagas kontsern oma tegevuse kolmeks valdkonnaks: 1) pelletitootmine ja energeetika, 2) metsandus ja 3) biomaterjalid. Metsanduse grupp Graanul Mets OÜ koos oma metsanduse valdkonnasidus- ja tütarettevõtetega moodustasid omaette uue kontserni, mille valdusettevõtteks sai uus ettevõte Graanul Assets OÜ. Graanul Biotech OÜ, biokeemia start-up ettevõte, eraldus jagunemise käigus samuti ning selle valdusettevõtteks asutati uus ettevõte Graanul Tehnoloogia OÜ.

Grupi säästlikkuse aruanne 2020

2020. aasta säästlikkuse aruanne on viimane, mis hõlmab Graanul Invest grupi jagunenud valdkondi koos ühes aruandes. Covid’i väljakutsetest hoolimata jätkasid grupi eri valdkonnad kindlalt oma säästlikkuse kriteeriumite järgimist ja edendamist.

Pelletitootmises suutsime keerulisest aastast hoolimata tootmist jätkata ja kuna puitmaterjali järele oli suur nõudlus, tekkis ka piisavalt jääke, millest pelleteid toota. Peame vastavalt väärindamispotentsiaalile andma ka kõige madalama kvaliteediga biomassile väärtuse, et tagada puidusektoris efektiivsus ja ringmajanduse nõuete täitmine. Pelletite kasutamine üks kiiremaid ja efektiivsemaid võimalusi energiasektoris fossiilse süsinikuheite vähendamiseks. Olulise säästlikkuse näitajana suutsime oma tootmise süsiniku jalajälge kolmandat aastat järjest langetada.

Metsanduse ärisuund rajas uue metsapõlvkonna 2020. aastal 795 hektarile, millest 760 ha loodi istutamise ja 35 ha külvi teel. Kokku istutasime 2020. aastal 1 281 000 metsataime. Metsanduse suuna teine oluline saavutus oli see, et 2020. aastal metsastasid grupi metsaettevõtted 139 ha ulatuses kasutusest väljajäänud põllu- ja rohumaid. Meie metsaportfelli kogu süsinikusidumine on teinud läbi ka suure hüppe tänu metsaportfelli suurenemisele. Graanul Investi grupi omandi tasandil püsib kogu grupp süsinikunegatiivsena.

Biomaterjalide sektori areng oli eelmisel aastal muljetavaldav ning kuigi paljud tööd ja arendused viibisid COVID 19 pandeemia tõttu, suutsime edukalt ära katsetada oma tehnoloogia esimese etapi.

2020. aastal toetasid Graanul Invest ja grupi tehased rohkem kui 60 erinevat ettevõtmist, millest enamik oli seotud maapiirkondade noorte huvi- ja sporditegevuse arendamisega. Kokku sponsoreeris Graanul Investi grupp 2020. aastal ligi 397 000 euro väärtuses mitmesuguseid ettevõtmisi Baltikumis ja USAs.

Grupi majandusaasta tulemused 2020

Graanul Invest grupi jaoks kujunes 2020 aasta suuremate sündmusteta stabiilseks tootmisaastaks ja hoolimata koroonaviirusest tulenevatest probleemidest edukaks.

Grupi konsolideeritud müügikäive moodustas 2020. aastal 438,9 miljonit eurot (2019: 401,7 MEUR) ehk kasv võrreldes eelmise aastaga oli 9,3%. Käibe kasv tulenes eelkõige Woodville, US tehase lisandunud müügikäibest.

Grupi müügimahust moodustas suurema osa puidugraanulite müük: 90,8%. Elektri- ja soojusenergia müük aasta varasemaga võrreldes vähenes seoses energiahindade olulise langusega ja moodustas 6,2% kogukäibest. Suurem osa graanulite müügist (>98%) oli eksport väljapoole Balti riike. Peamised sihtturud olid Suurbritannia, Taani, Holland ja Itaalia.

Grupi konsolideeritud EBIDTA oli aruandeperioodil 120,5 miljonit eurot (93,3 miljonit eurot 2019.aastal). Grupi maksudejärgne puhaskasum oli aruandeperioodil 73,8 miljonit eurot (48,2 miljonit eurot 2019 aastal).

Graanul Investi uus bränd

Seoses muutunud grupi struktuuriga uuendas Graanul Invest ka oma brändi ja veebilehte, mis keskendub nüüdsest ainult pelletitootmise ja energeetika suunale.

Usume, et kliimaprobleemide lahendamine on muutunud olulisemaks kui kunagi varem. Tõukame tagant oma tehnoloogia ja kogu sektori edenemist, et kiirendada biomassi puudutava teaduse arengut ning süvendada arusaama biomassi kasutamise võimalustest.

Oleme väljakutseks valmis paremini kui kunagi varem.