Graanul Invest tervitab ELi seadusandjate kokkulepet uute taastuvenergia eesmärkide ja bioenergia eeskirjade osas

Maailma juhtiv säästva biomassi ja bioenergia tootja Graanul Invest tervitab taastuvenergia direktiivi (RED III) osas 30. märtsil ELi seadusandjate vahel saavutatud esialgset kokkulepet.

  • Jätkusuutlikult varutud biomassi tunnustatakse ELis jätkuvalt 100% taastuva energiaallikana ja ELi heitkogustega kauplemise süsteemis on sellele rakendatud CO2 nullmäär.
  • Leping hõlmab ELi taastuvenergia eesmärkide märkimisväärset suurendamist, mis eeldab järgmise seitsme aasta jooksul peaaegu kahekordset kasvu.
  • RED III kokkulepe seab eeskujuks Põhja-Euroopa metsandussektoris, sealhulgas Balti riikides, rakendatud parimaid praktikaid ning seab puidu ja puidupõhise biomassi töötlemisel üldiseks standardiks siinse kestliku, tööstuse ringmajandusliku kaskaadis töödeldava materjalivoo mudeli kõikides EL seotud tööstusharudes.

Kuigi terviktekst pole veel kinnitatud, suurendab ELi läbirääkijate saavutatud kokkulepe liidu 2030. aasta taastuvenergia eesmärke: võrreldes 2021. aasta tasemega oodatakse järgmise 7 aasta kestel toodangu kahekordistumist.

ELi CO2-heite vähendamise ambitsioonide ja energiajulgeoleku seisukohalt on oluline, et säästva päritoluga biomassi tunnustatakse jätkuvalt 100% taastuvenergiana ja sellele antakse ELi CO2 heitkogustega kauplemise süsteemi raames väärtuseks 0. Leping kinnitab, et EL toetab jätkuvalt säästvalt toodetud bioenergiat, mis on täna suurim kohalik taastuvenergia allikas kogu liidus.

Graanul Investi tegevjuht Nicholas Dottino kommenteeris positiivseid arenguid: “Kokkulepe ja taastuvenergia direktiivi uus versioon on silmapaistev usalduse avaldus kestlikult toodetud biomassi vastu, et täita ELi taastuvenergia eesmärke. Oleme Graanul Investis valmis ELi täielikult toetama seatud ambitsioonikate eesmärkide saavutamisel.“

Graanul Investi keslikkuse valdkonna juht Mihkel Jugaste tervitab samuti RED III lepingut, kommenteerides: „Maailma juhtiva säästva biomassi tootjana on Graanul Investil head võimalused toetada ELi liikmesriike nende ambitsioonikates süsinikuheitmete vähendamise kavades, tagades samal ajal, et piirkondlikud metsavarud on kaitstud ja kestlikult majandatud. Meil on Läänemere piirkonnas kõige läbipaistvamad, sertifitseeritud, kontrollitud ja täielikult jälgitavad puidupõhise biomassi varumise regulatsioonid. Tervitame täielikult uut olulist verstaposti fossiilkütuste asendamisel kestlike alternatiividega, millest olulisel kohal on puidu biomass.“

RED III väärtustab maksimaalselt raiutud puitu ning biomassi

„Graanul Investi seisukohast on hea meel tõdeda, et meie piirkonna parimad, kestlikud ja efektiivsed puidu kaskaadis töötlemise ja väärindamise tavad on kaasatud RED III lepingus üldise suunana. Oleme Balti regioonis ja Läänemere ümbruses seadnud kõrgeimad standardid puidu biomassi ressursitõhusale kaskaadkasutusele. Mida kõrgem on toorme kvaliteet, seda pikem on saadud toote elutsükkel. Midagi ei lähe raisku. Meie integreeritud kohalik metsandus-, saeveski- ja bioenergiasektor on õpikunäide tõeliselt toimivast, tööstuslikus mastaabis ringmajandusest ning on täna kõige tõenäolisem musternäide REDIII nõuetele vastavast bioenergeetikast ja biomassi kasutusest,“ kommenteeris Jugaste.

Maailma tõhusaima säästva bioenergia tootjana ootab Graanul Invest huvirühmade ja riiklike ametiasutustega koostööd, et aidata saavutada REDIII ambitsioonikaid eesmärke ja toetada ELi energiaallikate süsinikdioksiidiheite vähendamist.

Järgmise sammuna peavad nõukogu ja parlament esialgse lepingu ametlikult heaks kiitma, misjärel see jõustub.

Graanul Invest on maailma juhtiv biomassi ja bioenergia tootja. Gruppi kuulub 12 kaasaegset pelletitehast Baltikumis ja USAs ning kuus soojuse ja elektri koostootmisjaama Eestis ja Lätis.