Graanul Invest teeb koostööd bioenergia tööstuse liidritega, et edendada jätkusuutlikku biomassi tootmise tavasid

  • Maailma Bioenergia Assotsiatsioon kutsus kokku rahvusvahelise bioenergiasektori sidusrühmad, et arutleda kestlikkuse parimaid tavasid.
  • Graanul Investi juhtumiuuring oluliste elupaikade kaitsesüsteemide kohta, mis on avaldatud dokumendis välja toodud, on hea näide bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisest ja edendamisest.

Maailma Bioenergia Assotsiatsiooni 19. aprillil avaldatud uues dokumendis „Transparency, trust and best practice of responsible biomass use“ (Läbipaistvus, usaldus ja vastutustundliku biomassi kasutamise parimad tavad) arendatakse edasi diskussiooni Glasgow’ deklaratsioonis välja toodud kestliku bioenergia olemuse üle ning tuuakse välja eri nüansse jätkusuutlikkuse avalikust arutelust.

Bioenergial on oluline roll kliimakriisi lahendamisel, kuid ainult siis, kui seda kasutatakse kestlikult. Rahvusvahelise Energiaagentuuri aruandes „Net Zero Emissions“ (Netonullheide) kutsutakse üles katma 2050. aastaks peaaegu 20% kogu maailma energiavajadusest kaasaegse, kestlikult toodetud bioenergiaga.

Konverentsi COP26 raames käivitatud kestliku bioenergia Glasgow’ deklaratsioonis on kokku lepitud 16 kõrgetasemelist kestlikkuse põhimõtet biomassi vastutustundlikuks kasutamiseks. Väljatöötatud põhimõtete eesmärk on luua lihtsustatud raamistik kestliku bioenergia valdkonna jaoks vajalike eeskirjade ja nõuete aruteluks, et arendada edasi diskussiooni selle üle, millised on õiged tingimused kestlikkuse saavutamiseks, selle reguleerimiseks, sertifitseerimiseks ja millised on senised valkonna parimad tavad.

Graanul Invest koostöös teiste bioenergia valdkonna esindajate ja sidusrühmadega kutsub nüüd üles kasutama Glasgow’ deklaratsiooni lähteraamistikuna, et ühiselt arutada biomassi tootmise kestlikkuse parimate tavade üle ja neid edasi arendada. 19.aprillil avaldatud dokumendis märgitakse, et bioenergiasektori laienedes on meil kõigil kohustus tagada, et biomassi kasutamise keskmes oleks kestlikkus.

Mihkel Jugaste, Graanul Investi kestlikkuse valdkonna juht:

„Kestlikkus on Graanul Investi äritegevuse ja biomassi kasutamise seisukohast keskse tähtsusega. Bioenergia on kliimamuutustega võitlemisel esmatähtis, kuid see peab olema kooskõlas selgete läbipaistvuse, vastavuse ja parimate tavade põhimõtetega.

Ülemaailmse bioenergeetika jätkuv arendamine on oluline osa teekonnal kestliku tuleviku poole, kuid see nõuab paljude sektorite koostööd. Glasgow’ deklaratsioon kestliku bioenergia kohta on oluline algatus, mille eesmärk on edendada ning laiendada kestlikkuse põhimõtete ja parimate tavade järgimist teekonnal süsinikuseutraalse maailma suunas.“

Glasgow deklaratsiooni kestliku bioenergia kohta toetavad mitmed maailma suurimad bioenergia organisatsioonid, sealhulgas Drax Group, Enviva, Graanul Invest, Lynemouth Power Limited ja RWE.

Nii algne Glasgow’ deklaratsioon kestliku bioenergia kohta kui ka uus dokument „Transparency, trust and best practice of responsible biomass use“ on kättesaadavad biomassi Glasgow deklaratsiooni veebilehel.