Graanul Biotech sai kolmandale projektile EL-I teadus-ja arendustoetuse

Graanul Investi tütarettevõte Graanul Biotech sai rahastuse VEHICLE projektis, mis tegeleb taastuvatest materjalidest 100% taimsete kemikaalide arendamisega.

Avantiumi poolt juhitud VEHICLE projekti konsortium on nelja-aastase projekti jooksul võtnud eesmärgiks bio-rafineerimistehaste äri-ja turuvõimaluste laiendamise läbi seal toodetavate suhkrute kasutusvõimaluste demonstreerimise uutes lahendustes.

Projekti põhieesmärgiks on puidu töötlemise käigus tekkiva ning seni vähe kasutust leidnud hemitselluloosirikaste kõrvalproduktide väärindamine.

“Meil on heameel, et tööstus on juba tundmas suurt huvi meie puidu fraktsioneerimise platformi vastu ning meid nähakse kui ühte kõige tõenäolisemat kõrge kvaliteediga ligniini ja puidusuhkrute tarnijat,“ ütles Graanul Invest grupi teadus-ja arendusjuht Peep Pitk.

Graanul Biotech on eelnevalt saanud teadusrahastuse institutsioonilt Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) SWEETWOODS projekti jaoks, kus ollaks juhtpartner ning konsortsiumi liikmena rahastuse projektile REWOFUEL Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni rahastusprogrammi Horizon 2020 raames. Mõlemad projektid tegelevad taastuvate materjalide arendamise ja testimisega, et leida fossiilsetele materjalide jätkusuutlikke alternatiive.

VEHICLE projektile on BBI JU poolt eraldatud toetus 5,9 miljonit eurot.

Projekti VEHICLE konsortsium koosneb mitmetest juhtivatest Euroopa ettevõtetest: Avantium Chemicals BV (NL), Ecohelix (SE), Metgen Oy (FI), Novamont Spa (IT), Spinverse (FI), Kemira (FI), Fundacio Universitaria Balmes (ES), Graanul Biotech (EST).