Kestlikkuse valdkonna juhina liitus Graanul Investi juhatusega Mihkel Jugaste

Graanul Investi uue juhatuse liikme Mihkel Jugaste vastutusalaks on kontserni keskkonnasäästlikkuse valdkonna juhtimine, ingliskeelse akronüümina CSO – Chief Sustainability Officer. Jugaste liitumisega kasvas Graanul Invest grupi juhatus 4-liikmeliseks.

Ettevõtte loomisest alates on Graanul Invest olnud bioenergia efektiivse tootmise ja jätkusuutliku kasutamise teerajaja. Keskkonnakorralduse parimaid praktikaid on ettevõtte jaoks olnud pigem miinimumnõue, mida aktiivselt parendada, edendades sellega globaalset bioenergia raamistikku.

Mihkel Jugaste on 6 aastat juhtinud Graanul Invest grupi kvaliteedi- ja sertifitseerimise valdkondi ning oma meeskondadega viinud kogu väärtusahela protsessid ning kvaliteediprotseduurid uuele tasemele.

„Tänan Graanul Invest grupi juhatust ja nõukogu, kes on alati säästlikke lahendusi prioritiseerinud ning võimaldanud ressursse projektidele ja tegevustele, millel on suur positiivne mõju keskkonnale. Seda kõike ilma poliitilise surve või turundusliku tagamõtteta, vaid eesmärgiga tegutseda tegevuspõhimõtete ning sisemiste väärtuste kohaselt, olles sealjuures ambitsioonikas ja edumeelne,“ kommenteeris Mihkel Jugaste.

Looduskeskkonna ja sotsiaalse keskkonna mõjude juhtimine ning säästlikkus on Graanul Investi tegevuspõhimõtete lahutamatu osa nii igapäevases tegevuses kui ka aluseks juhatuses otsuste tegemisel.

„Jätkusuutlikke energialahendusi on tänases maailmas vaja rohkem kui kunagi varem. Uued üleilmsed turud ning uued tootmisüksused, samuti ka keskkonnasäästlik laevatuse ja transpordi korraldus, vajavad tähelepanu ja suunamist,“ kommenteeris grupi juhatuse esimees Raul Kirjanen.  „Graanul Invest grupil on ambitsioon vähendada väärtusahela emissioone ja samal ajal ka ettevõttena kasvada. Seda kõike peame saavutama aina karmistuvas regulatiivses keskkonnas, mis tingis ka otsese vajaduse tuua CSO roll juhatusse ning kontserni igapäevasesse tegevjuhtimisse,“ lisas Kirjanen.

Graanul Investi 11 pelletitehast ja 6 moodsat biokütusel töötavad koostootmisjaama asuvad Baltimaades ning 1 puidugraanulite tehas asub USAs Texase osariigis Woodville´is. Kontsernile kuulub ka 4 puistlastilaeva ning nii tootmise kui transpordiahela jalajälg ja keskkonnaaspektid on igapäevaselt Graanul Investi kõige teravamas fookuses.

„Peame tagama läbi kogu kontserni Baltimaade üksustega samaväärse, parimal tasemel efektiivsuse. Sõltumata millises maailma nurgas puidugraanulid toodetakse, on eesmärgiks toote turu parim ja madalaim võimalik kasvuhoonegaaside heitmete jalajälg,“ kommenteeris juhatuse liige ja tegevjuht Jaano Haidla. „Bioenergeetikal on ülemaailmsete kliimaeesmärkide saavutamisel võtmeroll ning juhtiva lahenduste pakkujana peame oleme teerajajad turu ja lahenduste edendamisel. “

„Olemasolevate tehaste kaasajastamine ning uued arendusprojektid vajavad regulaarseid investeeringuid ning CSO roll juhatuses on tulevikku silmas pidades äärmiselt oluline,“ kommenteeris juhatuse liige, finantsjuht Rain Silivask. „Oleme üks vähestest Baltimaade taustaga tööstus-kontsernidest, kes on oma rahastamise sidunud globaalsel võlakirjaturul kontserni keskkonnaeesrmärkide edukuse ja täitmisega. Grupi tulevast kasvu finantseerivad investorid hindavad riske, edu ja ettevõtte konkurentsivõimet läbi keskkonnaaspektide ja seda ka tulevikus jõustuvate normide suhtes.“

Graanul Invest on maailma juhtiv biomassi ja bioenergia tootja. Gruppi kuulub 12 kaasaegset pelletitehast Baltikumis ja USAs ning kuus soojuse ja elektri koostootmisjaama Eestis ja Lätis.