Rohkem kui
kunagi varem

Graanul Investis usume, et kliimaprobleemide lahendamine on muutunud olulisemaks kui kunagi varem. Tõukame tagant oma tehnoloogia ja kogu sektori edenemist, et kiirendada biomassi puudutava teaduse arengut ning süvendada arusaama biomassi kasutamise võimalustest.

Oleme väljakutseks valmis paremini kui kunagi varem.

Keskkonnasõbralik energia

Puidugraanulid on 100% taastuv loodusvara ja säästlik energiaallikas.

Garanteerime, et meie bioenergialahendustes kasutatakse ainult puidujääke. Säästva bioenergia lahendused on juba praegu kättesaadavad, üleminek võib alata.

Meie tootmine 2022

2,3 mil t

Toodetud pelletid

331 GWh

Toodetud taastuvenergia

949 GWh

Koostootmisjaamades toodetud taastuv soojusenergia

Mida väärtustame

Mida väärtustame