Uudne puidu väärindamise demotehas sai ehitusloa

Graanul Invest AS-i tütarettevõtte OÜ Graanul Biotech-i poolt rajatavale puidu väärindamise demotehasele on Järva Vallavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba. Tööstusliku demotehase ehitustöid on Imaveres plaanis alustada juulikuu jooksul.

Imaverre loodav maailma mõistes ainulaadne katsetehas kasutab toormaterjalina lehtpuu jääke lõhustades puidumassi uudsete omadustega biomaterjalideks – kõrge puhtusega ligniiniks ja puidusuhkruteks. Uudsed biomaterjalid on jätkusuutlik lahendus paljudele erinevatele tööstusharudele – alustades keemia-ja toiduainetööstusest kuni kosmeetika ja ehitusmaterjalideni.

“Meil on hea meel, et just Imavere kui Eesti puidutööstuse süda on kasvamas globaalse tähtsusega puidu väärindamise keskuseks, “ ütles Graanul Investi tegevjuht Raul Kirjanen. “15 aastat tagasi algas Graanul Investi lugu esimese tehasega just Imaverest ning nüüd on selle sama tehase kõrvale kerkimas innovaatiline tööstuslik demotehas, mis annab võimaluse liikuda teadus-ja arendustöös järgmisele tasemele puidu väärindamisel.”

„Järva vallale on oluline ettevõtluse areng ning meil on hea meel, et Imavere piirkonda tekib juurde töökohti. Selle projekti juures on oluline see, et tegemist on katsetehase ja teadustööga, mis kindlasti viib oma eesmärkide täitumisel Imavere maailma mõistes kaardile,“ rääkis Järva vallavanem Rait Pihelgas.

Järva Vallavalitsus soovib olla ettevõtjale toeks ja samas arvestada kõikide uute tehnoloogiate kasutusele võtmisel sellega, milline mõju on demotehasel keskkonnale ja Imavere elanikkonnale. „Esialgsel hinnangul oleme seisukohal, et Imavere elukeskkond ei halvene kuidagi tänu katsetehase rajamisele,“ ütles Pihelgas.

Graanul Investi teadus-ja arendusjuht Peep Pitki sõnul annab innovaatiline puidu töötlemine võimaluse liikuda ressursikasutuse põhiselt puidutööstuse mudelilt edasi teadmistepõhisele protsesside ja materjalide arendamise mudelile. Modernse tehnoloogiaga katsetehasel on väike ökoloogiline jalajälg ning vähene mõju keskkonnale, mis võimaldab sobituda piirkonna võimalustega.

“Imavere asukoht täpselt kahe Eesti juhtiva teaduskeskuse vahel loob head võimalused laiapõhjaliseks koostööks Eesti ülikoolidega, et luua Imaverre globaalse tähtsusega puidu töötlemise kompetentsikeskus, mis koondab kokku maailma puidutöötlemise tippteaduse ja tööstuse praktikad,“  sõnas teadus-ja arendusjuht Pitk.

Rajatava demotehase SWEETWOODS projekt on saanud ühe Eesti suurima ja EL-i mõjukaima teadusrahastuse – Bio-Based Industries Joint Undertaking toetab projekti 20,96 miljoni euroga.

 

SWEETWOODS projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu Horizon 2020 teadus- ja innovatsiooniuuringute programmi toetuslepingu raames No 792061