Taani leidis konsensuse uute biomassi jätkusuutlikkuse kriteeriumite osas

Graanul Invest grupp avaldab tunnustust Taani valitsuse ühtse vaate osas biomassi jätkusuutlikkuse kriteeriumitele.

Graanul Invest tervitab Taani poliitilist kokkulepet puidupõhise biomassi uute jätkusuutlikkuse nõuete osas. Uus seadus, mis sai toetuse Taani valitsuselt ja enamuskoalitsioonilt asendab varasemaid vabatahtlikke tööstuse kokkulepped, mis on reguleerinud biomassi kasutust Taanis alates 2014. aastast. Uus seadus pakub suuremat kindlust, et kasutatav biomass vastab kõigile jätkusuutlikkuse nõuetele ja on võimalikult kliimasõbralik.

Taani parlamendis on laialdane toetus biomassi kasutamisele liikumaks kivisöe järk-järgulise vähendamise suunas, sõnas Taani kliima-, energia- ja tarne ministeerium oma teates. Ministeeriumi sõnul ei ole hetkel olemas sobivaid alternatiive, mis võimaldaksid biomassi kasutamist märgatavalt vähendada.

Tervitame Taani poliitikute, teadlaste ja ekspertide konsensust jätkusuutlike biomassi kriteeriumite üle, mis aitavad Taanil saavutada kliimaeesmärke läbi bioenergia kasutuse, sõnas Graanul Invest grupi tegevjuht Raul Kirjanen. „Graanul Investi toodetud biomass vastab täielikult uutele sätestatud nõudmistele. Oleme neid põhimõtteid juurutanud oma metsaportfellis ja tarneahelas juba aastaid ning oleme tänaseks tugevas positsioonis jätkusuutlikkuse igas aspektis.“ Taani tugev toetus bioenergia kasutusele tõestab järjekordselt biomassi vajalikkust fossiilsest majandusest rohemajandusse liikudes.

Biomass on äärmiselt oluline tagamaks, et meie elekter ja soojus ei oleks toodetud kivisöest, mis on imporditud riikidest, kellest me ei taha olla sõltuvuses, ütles Morten Messerschmidt Taani Rahvaparteist. „Kriteeriumid võimaldavad meil olla kindlad, et kasutatav biomass on jätkusuutlik ja taanlased saavad jätkuvalt olla kindlad stabiilses sooja tarnes.“

Muu hulgas seab uus seadus ranged kriteeriumid süsinikuvaru säilitamisele majandavates metsades ning looduslike alade ja mitmekesisuse kaitsele. Reeglites on määratud, et biomass peab olema varutud läbi seadusliku metsamajandamise ning raiutud puude asemele tuleb kasvatada uued.

Graanul Investi süsinikujalajälg on negatiivne, meie tootmise emissioonid on rohkem kui kolm korda madalamad tööstuse keskmistest ning sertifikaatidele ja audititele vastavus on meie äri igapäevane osa, ütles Raul Kirjanen.  Meie grupi metsad on majandatud vastavalt kõigile nõuetele ning me tagame alati metsade uuenemise pärast raiet, lisas Kirjanen. „Istutamise kõrval on aga oluline rõhutada ka loodusliku uuenemise olulisust, mis tagab metsade suurema liigirikkuse ning kujundab metsad haigus- ja tormikindlamaks. Metsanduse eksperdid ja teadlased saavad kinnitada, et Baltikumi kliima soosib looduslikku uuenemist ning seda ei tohiks jätkusuutlikku metsanduse praktikatest välja jätta.“

 

Taani kliima-, energia- ja tarne ministeeriumi teade