Rahvusvaheline teadlaste kogukond kutsub kliimatargalt metsi majandama

Graanul Invest tervitab avalikku kirja, mille allkirjastasid rohkem kui 550 teadlast üle kogu maailma, et pöörata tähelepanu Euroopa metsade halvenevale seisundile ja kutsuda üles kliimat arvestavale metsamajandamisele. Euroopa Komisjonile saadetud avalik kiri tõi välja laialdase teadusliku toetuse metsanduse ja bioenergia sektoritele, sealhulgas rõhutades vajadust tugevdada Euroopa metsade vastupidavust ja suutlikkust samaaegselt toota puitu ja siduda süsinikku.

Teadlased rõhutavad oma kirjas, et fossiilkütuste heitkoguste vähendamine on saavutatav ainult metsade nõuetekohase majandamise ja puidu kasutamisega.

Õhutemperatuuri tõus on avaldamas Euroopa metsadele kasvavat survet, mis omakorda tõstab ohte metsatulekahjude, kahjurite ja haiguste levikuks, ohustades metsade võimet siduda süsinikku ja kaitsta bioloogilist mitmekesisust. Muutuvatest kliimatingimustest tulenevaid riske saab vähendada vaid läbimõeldud metsamajandamise ja puittoodete kasutamisega, et tagada jätkusuutlik biomajandus ja taastuvenergia tootmine.

Metsamajandamine keskendub metsa tervise hoidmisele ja kvaliteetse puidu tootmisele, kuid metsatööde, puidu töötlemise ja puittoodete valmistamise vältimatuks kõrvalsaaduseks on madala kvaliteediga puidu ülejääk, millele ei ole muud kasutust peale energiasektoris kasutamise. Teadlased toovad kirjas välja, et taastuvenergia varustatuse tagamiseks tekib teiste sektorite kõrvalt piisavas koguses kõrvalsaadusi, nagu puude ladvad, tööstusjäägid ja madala kvaliteediga puit.

Puittoodetest tekkiv kasu kliimale on mitmekordne – saame kauakestvaid tooteid, kuhu on talletatud süsinik ning mis asendavad teisi energiamahukamaid materjale. Lisaks on madalama väärtusega puidul oluline roll taastuvenergias, luues sünergiat teiste metsapõhiste tööstusharudega ning panustades oluliselt Euroopa kliimaeesmärkide saavutamisse.

Teadlaste kirjast järeldub, et ökoloogiliselt juhitud jätkusuutlik metsandus, mis hoiab puidumahu konstantsena ja võimaldab puitu kasutada toodetes ja energias, on kliimatark lähenemine.

Graanul Investi kvaliteedi- ja sertifitseerimissüsteemide juht Mihkel Jugaste toob kirja kommenteerides välja, et kliimaprobleemide vastu võitlemiseks vajame teadmistel ja teadusel põhinevaid otsuseid. „Metsanduse ja keskkonna teemadega tegeleva akadeemilise ringkonna toetus mahub vaevu ära kirja 33-le leheküljele, mis näitab kliimaaruka metsanduse tähtsust ja kiireloomulisust.” Jugaste lisab, et Graanul Invest jätkab tehnoloogia ja tööstuse pidevat arendamist, uskudes, et jääkpuidu vood on osa jätkusuutlikust lahendusest, mida maailm vajab rohkem kui kunagi varem.

 

Tutvu ingliskeelse teadlaste kirjaga siin: