Graanul Investi ja Tartu Ülikooli koostöös alustab uudne puidu keemilise ja biotehnoloogilise väärindamise doktorantuuriprojekt

Esmakordse algatuse käigus luuakse Tartu Ülikooli ja Graanul Invest gruppi kuuluva Graanul Biotech´i koostöös platvorm ettevõtte soovidele ja profiilile vastavate tippspetsialistide koolitamiseks ning rakendusuuringute ja tootearenduse alaseks koostööks. Vastavalt koostööleppele hakkab Tartu Ülikooli doktorant oma doktoritöös uurima puidust saadud ligniini omadusi ja tegema Graanul Biotech´iga koostööd lõpptoote väljatöötamiseks.

Tartu Ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili sõnul annab nüüdisaegne puidukeemia ja biotöötlus võimaluse väärindada kohalikku bioressurssi suure lisandväärtusega lõpptoodeteks, kuid Eestis on seda veel vähe ära kasutatud. „Ülikool tahab siin oma teaduskompetentsiga ettevõtetele appi tulla, kuid ootame ka riigi jõulist tuge Eesti puidukeemia ja biotöötluse arendamisel,“ ütles Vassil. Kui puidu tehnilisel töötlemisel on Eestis juba teatud võimekus saavutatud – näiteks oleme üks Euroopa suurimaid puitmajade eksportijaid –, siis puidukeemia ja biotöötlus on Vassili hinnangul suurepärane näide võimalusest liikuda suurema lisandväärtusega majandusmudeli poole.

Doktorantuuriprojekt viiakse ellu Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi ja keemia instituudi ning Eesti Sünteetilise Bioloogia Keskuse baasil loodud Puidu ja Biotöötluse Tuumiklaboris. Tuumiklabor on keskendunud eelkõige puidu ja biomassi keemilise ja biotehnoloogilise väärindamise tehnoloogiale ning tööstusprotsesside optimeerimisele.

Graanul Biotech OÜ ehitab Eestisse ainulaadset puidu fraktsioneerimise ehk puidu algosadeks lõhustamise katsetehast, mille üks põhitoode on hüdrolüüsi ligniin. Sellisel ligniinil on palju kasutusalasid: vaigud, liimid, õlid, plastid, ehitusmaterjalid jne.

Doktorant Kait Kaarel Puss plaanib arendustöö käigus optimeerida ligniini töötlemise etappe, et parandada ligniini kasutatavust ning saada üksikasjalik ülevaade tööstuslike töötlemismeetodite mõjust ligniini omadustele. Pussi doktoritöö rakendusuuringute plaan hõlmab mitmesuguseid tehnoloogilisi lahendusi puidust saadud ligniini omaduste uurimiseks ja ettevõttega tehtavat koostööd turukõlbliku lõpptoote väljatöötamiseks.

Kait Kaarel Pussi juhendajad, Tartu Ülikooli orgaanilise keemia teadur Siim Salmar ja molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog on uue algatuse edu suhtes lootusrikkad: samalaadseid doktorantuuri eriprogramme ja tööstusprojekte on juba kavas alustada ka koostöös teiste ettevõtetega. Doktorandi ettevõttepoolne juhendaja on Graanul Investi teadus-ja arendusjuht Peep Pitk.

„Meil on äärmiselt hea meel, et oleme Tartu Ülikooli näol leidnud partneri, kelle jaoks puidu väärindamine uudsetes väärtusahelates on selge prioriteet ja kes on valmis astuma konkreetseid samme, et edendada koostööd ettevõtetega rakendusuuringute teostamise kaudu,“ ütles teadus-ja arendusjuht Peep Pitk.

Pitki sõnul on esimene konkreetsem koostööprojekt ülikooliga samm väga õiges suunas, mis annab hea võimaluse kaasata tippteaduse viimaseid arenguid juba varajases staadiumis tootearendusse ja seeläbi oluliselt kasvatada konkurentsivõimet uudsete materjalide turul.

„Ettevõtted, kellel on huvi doktorantuuriprogrammi vastu, mille käigus saab lahendada kaks asja korraga – teha tootearenduseks vajalikke uuringuid ja koolitada välja ettevõtte profiilile vajalik tippspetsialist –, on alati oodatud läbi rääkima,“ lausus Loog. Ta lisas, et tehnoloogilise ja teadusliku võimekuse laiendamiseks on Tartu Ülikoolil kavas teha koostööd ka Tallinna Tehnikaülikooli ja Maaülikooli laboritega.

Doktorant Kait Kaarel Puss.   Foto: Marko Söönurm