Graanul Invest gruppi tunnustati Livonia auhinnaga

Graanul Invest grupp pälvis Läti majandus-ja ettevõtlusmaastiku arendamise ja kujundamise eest Livonia auhinna.

Neljapäeval, 12. septembril jagasid Eesti ja Läti kaubandus-tööstuskojad Tartus Livonia ettevõtlusauhindu, mis antakse traditsiooniliselt ühele Eesti ja ühele Läti ettevõttele, kes on panustanud naaberriigi majandus- ja ettevõtlusmaastiku kujundamisesse. Eestist sai auhinna metsandus- ja energiakontsern Graanul Invest, Lätist metsaettevõte Latvijas Finieris.

Graanul Invest tegutseb üle Baltikumi ja ka USAs, aga poole kogu grupi tootmisvõimekusest annavad just kuus Läti pelletitehast. Seega on Lätis toimuv äritegevus ettevõtte jaoks väga olulise kaalu ja tähendusega.

Ligi veerand Lätis tekkivast madala kvaliteediga puidust saab uue väärtuse Graanul Invest grupi poolt, mis on teinud ettevõttest arvestatava partneri ja toe metsaomanikele ja puidutööstusele puidujääkide väärindamisel. Läbi selle on muutnud madalama kvaliteediga puidu kasutus Lätis ning loodud metsandussektori jaoks märkimisväärne tuluallikas varasemast ülejäägina nähtud materjalile.

Graanul Invest on läbi aastate teinud Läti suunal mitmeid strateegilisi investeeringuid, kuid senini suurim, mis on ka grupi ajaloo suurim,  jääb 2015. aastasse, mil omandati ettevõtte Latgrani. Kokku on ettevõte tehaste rajamise ja omandamisega teinud aastate jooksul Lätti investeeringuid üle mitmesaja miljoni euro. Sellega ei ole tootmise investeeringud aga piirdunud, sest aktiivselt tegeletakse innovaatiliste lahenduste arendamisega, et muuta tootmisüksusi efektiivsemaks ja kaasaegsemaks.

Kokku annab Graanul Invest grupp Lätis tööd ligi 200 inimesele.

“Läti on Eestile üks suuremaid väliskaubanduspartnereid, seega ei ole suur üllatus, et ka puidusektoris toimub tihe koostöö ning Eesti ettevõtted on kanda kinnitanud Lätis ja vastupidi. Naabritega tihedat koostööd tehes tõstame meie riikide konkurentsivõimet ning vastastikku tehtud investeeringud toovad kasu tervele regioonile,” rääkis Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Pildil Latgrani Kraslava tehas.