Graanul Invest grupp on süsinikunegatiivse jalajäljega

Graanul Investi grupp avaldas 2019. aasta säästlikkuse aruande, tuues esmakordselt välja süsinikuarvutused, mis näitavad, et grupi emissioonide tasakaal ei ole mitte ainult nullis, vaid on tugevalt miinuses, toimides ühiskonnas süsinikdioksiidi ekvivalendi sidujana.

Säästlikkuse aruanne annab ülevaate grupi kõigis tegevusvaldkondades toimunud arengutest, keskendudes viiele suurele teemale: kestliku metsandus, tootmise võtmenäitajad, süsinikujalajälg, innovatsioon ja sotsiaalne mõju.

Jätkusuutlikkuse vaatest olid grupi 2019. aasta suurimad saavutused süsinikunegatiivsuse saavutamine, metsauuendus rekordilise hulga metsataimedega ja uue biomaterjalide ärisuuna algus, mis võimaldab viia puidu väärindamise kõrgemale tasemele.

Grupi süsinikunegatiivsuses mängib olulist rolli metsandus, kuid äärmiselt olulisteks mõjuriteks on ka grupi ettevõtete tegevuse efektiivsus, taastuvate kütuste ja taastuvenergia kasutamine, protsesside digitaliseerimine ja automatiseerimine ning põhjalik analüüs.

„Oleme seda tööd teinud juba aastaid ja nüüd saime lõpuks tunnustatud metoodika alusel numbrid kokku lüüa,“ kommenteeris Graanul Investi tegevjuht Raul Kirjanen grupi süsinikujalajälge. Kirjaneni sõnul näitab grupi süsinikunegatiivsuse saavutamine, et kliimaneutraalsuseni jõudmine suures plaanis on võimalik oluliselt varem kui arvatud ning puidu- ja metsatööstusel on selles üks võtmerolle.

Kirjaneni sõnul jätab jätkusuutlik, pikaajalise vaatega ja heade spetsialistide poolt korraldatud metsade majandamine tulevastele põlvedele tugevad ja terved metsad. Kestlik metsandus Graanul Invest grupis näeb metsas ruumi haruldastele liikidele, kasvukohtadele, süsinikule, seenelistele, saepalgile ja kultuurile. Aktiivselt majandatavate metsade kõrval kuulub ligi 6000 ha grupi metsadest looduskaitseliste piirangute alla, kasvades ühes portfelliga.

Tutvu 2019. aasta säästlikkuse aruandega