Graanul Invest avaldas 2018. aasta säästlikkuse aruande

Graanul Investi grupp avaldas 2018. aasta säästlikkuse aruande, mis annab ülevaate grupi kõigis tegevusvaldkondades toimunud arengutest. Teist aastat ilmuv aruanne kirjeldab majanduslikku, sotsiaalset ning keskkondlikku mõju ümbritsevale keskkonnale.

“Meie jaoks on väga oluline ressursitõhusus, kokkuhoid igas tootmise ja logistika etapis ning eelkõige kõikide etappide monitoorimine ja selgete mõõdikutega sisustamine. Väide, et kõik on hästi, ei ole tänapäeval enam piisav, “ sõnas Graanul Investi tegevjuht Raul Kirjanen. Kirjaneni sõnul võimaldavad kaasaegsed infotehnoloogilised vahendid oma tegevust ja tulemusi täpselt jälgida ning ka avalikkusega jagada.

„Graanul Invest soovib olla eeskujuks keskkonnasäästlikke ja jätkusuutlike lahenduste leidmisel ja rakendamisel,“ ütles tegevjuht Kirjanen.

Aastale tagasi vaadates võib Kirjaneni sõnul heameelt tunda selle üle, et grupi metsauuendus on saanud sisse hea hoo. 2018 aasta oli selles vallas ülimalt edukas ja ühise pingutuse tulemusel õnnestus ületada miljoni istutatud puu eesmärk.

 

Tutvu 2018. aasta säästlikkuse aruandega