Bioenergeetika on loomulik osa puidutööstuse ringmajandusest

Madalaima kvaliteediga puidu kasutamine energeetikas ei mõjuta metsamajandamise praktikaid. Ülejäävate puidujääkide kasutamine energeetikas on loomulik osa metsa- ja puidutööstuse ringmajandusest.

Kogu Graanul Investi poolt kasutatav biomass on rangelt olemasoleva puidu ja metsatööstuse loomulik ülejääk. Puidugraanulite tootmiseks kasutatakse toorainena ainult ülejäävat materjali, mis kaskaadi efekti alusel on sobimatu teistesse tööstustesse. Pelletitööstus on puidu väärindamise ahela viimane lüli, mis tähendab, et puidu omadused ja kvaliteet on mitmete parameetrite läbi hinnates kõige madalam ning sellest tulenevalt on ka antud puidu väärtus kõige madalam. Ühe tööstuse jääkide jõudmine teise on hea näide toimivast ringmajandusest.

Maailma juhtiv metsa- ja loodusressursside nõustamisteenuse pakkuja Indufor on 2020. aastal koostanud põhjaliku aruande puidupõhise bioenergia nõudluse mõjust, kust selgub, et bioenergeetika ei mõjuta metsamajandamise praktikaid ja raiemahtu. Hiljuti Oxfordi ülikooli teadlaste poolt avaldatud põhjalikus ülevaateartiklis käsitletakse avaldatud uurimistulemusi puidugraanulitööstuse mõju kohta elurikkusele USAs. Artikkel kajastab 211 varasema uuringu tulemusi ning vastupidiselt väidetele, et metsamajandus kahjustab piirkonda ulatuslikult, ei tuvastanud enamik uuringutest metsamajanduse negatiivset mõju bioloogilisele mitmekesisusele.

„Ebatäpsed järeldused ei aita kaasa ei mõistikule debatile ega keskkonna säästmisele. Eesti metsateadus on maailma täielikus tipus johtudes parimatest metsanduse traditsioonidest ja teadmistest. Nende tõdede vaidlustamine poolikute argumendiga ei ole lahendus ega vii meid ka sellele lähemale,“ sõnas Graanul Investi juhatuse esimees Raul Kirjanen. „Meie kõigi ühine soov on täna ju jätkusuutliku metsanduse kujundamine ja puidu parim väärindamine.“

Eestis uuendatakse metsa selleks, et materjali kasutada sae- ja vineeritööstuses. Metsanduse raiemahtude kasvades kasvab ka sektorist ülejääva jääkmaterjali hulk ning puidu-ja metsatööstuse jäägid liiguvad sooja ja energia tootmisesse. Energeetikas kasutatakse küttepuu kvaliteediga materjali ning oksa- ja võsahaket.

Kui oma küpsuse saavutanud metsad jäetakse õigel ajal majandamata, siis puidu kvaliteet metsas halveneb, suureneb surnud ja kohapeal mädenevate puude hulk ja metsa süsiniku sidumise võime väheneb oluliselt. Metsade uuendamise eesmärgiks on uue metsapõlve loomine, et ka tulevastel põlvedel oleks võimalus nautida ilusat ja hooldatud metsa, mis pakub ka kõrge kvaliteediga puitmaterjali.

Graanul Invest Grupp on välismaiste ostjate kõrval ainuke suurim Eesti kapitalil põhinev metsamaa ostja Eestis. Grupil on mitu eraldiseisvalt toimivat ärisuunda ning kestliku metsaportfelli arendamine on üks neist. Gruppi kuuluvad erinevad metsaettevõtted, kes majandavad metsa vastavalt aastakümnete pikkusele kogemusele ja parimale praktikale. Lisaks metsade uuendamisele ja istutamisele tegelevad grupi metsafirmad ka metsade vabatahtliku kaitsega. Grupi metsades on täna 6244,14 hektarit ehk 12,4% kaitselauseid maid, millest 262,83  hektarit on range kaitse all ja majandamisest täielikult väljas.

Bieoenergeetikal on oluline roll fossiilsete kütuste kasutuse vähendamises ja kliimaeesmärkide saavutamises. Graanul Investi on kogu oma tegevuse jooksul hoidnud maa all miljoneid tonne fossiilseid kütuseid.

Artikkel: What are the impacts of the wood pellet industry on biodiversity in Southeastern USA? A systematic evidence synthesis

Indufor raport Eesti kohta

Indufor raport Läti kohta