Keskkond

Graanulite tootmise protsessis pööratakse suurt tähelepanu energiasäästlikkusele ja tootmisprotsessis kasutatakse peamiselt taastuvaid energiaallikaid. AS'i Graanul Invest peamiseks eesmärgiks on olla maailma kõige usaldusväärsem pelletitootja.

AS Graanul Invest järgib Forest Stewardship Council (FSC-C103815) poolt välja töötatud tarneahela nõudeid, mille alusel on võimalik jälgida puidu päritolu tagasi kuni seritfitseeritud metsani. Olles liitunud sertifitseeritud puidutööstuste kogukonnaga, toetatakse metsamajandamist, mis säilitab väärtuslikku metsaelustikku ja kindlustab ohutud, tervislikud ja õiglased töötingimused metsades töötavatele inimestele. Läbi kontrollitud puidu sertifitseerimise välistatakse kontrollimata materjali, mis pärineb keskkonna ja sotsiaalses mõttes kõige kahjulikematest allikatest.

AS'ile Graanul Invest on väljastatud järgmised sertifikaadid, et kindlustada ettevõtte praegustele ja tulevastele koostööpartneritele ning klientidele parim teenus:

1.  FSC tarneahela sertifikaat nr NC-COC-009116 ja FSC kontrollitud puidu sertifikaat nr NC-CW-009116.

2. PEFC tarneahela sertifikaat TT-PEFC- COC44.

3. Puidupelletite kvaliteedi kontrolli süsteemi sertifikaadid DIN+ ja  EN+.

4. Juhtimissüsteemi sertifikaadid -  ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; ISO 50001:2011. 

AS Graanul Invest juurutas Euroopa Liidu Sotsiaalfondi abiga (perioodil 5.03.2010 - 30.06.2010) nimetatud standardite alusel ettevõtte juhtimissüsteemi